Raamatukogu lugejaks registreerimisel tuleb esitada pass, õpilaspilet või muu isikut tõendav dokument, millel on isikukood ja isiku foto. Samuti teatatakse elukoha aadress ja kontaktandmed (telefon, e-mail). Saadud andmete põhjal koostatakse lugejakaart, mis annab õiguse kojulaenutuseks. Lugeja andmed salvestatakse arvutis raamatukoguprogrammis URRAM. Lapsi vormistatakse lugejaks alates koolieast. Raamatukogu lugeja ei pea olema Saue valda sisse kirjutatud.